איינשטיין 69-73

קטגוריה: תב”ע מפורטת להוספת זכויות למבנה לשימור.

מיקום: רחוב איינשטיין  רמת אביב.

המבנה הינו מבנה לשימור שנבנה כחלק מה”שיכון לדוגמא” בסוף שנות החמישים ברמת אביב על ידי רכטר-זרחי-רכטר

הבניין הינו מבנה דירות דופלקס בשתי קומות המחוברות במסדרון אחורי המקשר בין הדירות וחדרי המדרגות.

הבניין הוכרז לשימור אולם יש לו תב”ע להרחבות דיור, לפיכך נתבקשנו לתכנן את ההרחבות ללא פגיעה בערכי השימור , כלומר, ללא תוספות בחזית הקדמית.

הפתרון הינו הרחבת הדירות לכיוון החזית האחורית מעבר למסדרון הגישה האחורי. את החיבור לדירות הקיימות מבצעים על ידי בניית התוספות בחצי קומה מעל ומתחת למבנה הקיים וכך ניתן לגשר מעל המעברים בין האגף החדש לקיים.

בנוסף וכתמריץ שימור נבנו עוד 4 קומות באגף החדש.