כשירויות

הסמכה לבקרת תכן וביצוע:
אדריכל יפתח ארד הוא מוסמך RICS כבקר תכן וביצוע. החל מ1.1.2018 יחויבו כל המבנים בבקרת תכן וביצוע כתנאי לקבלת היתר, תחילת עבודות וקבלת תעודת גמר. הסמכתי כבקר תכן מעניקה ללקוחות המשרד יתרון משמעותי בתקופה של התבססות הרפורמה על כל קשיה.

שימוש בתוכנות מקצועיות מתקדמות:
BIM Building Information Modeling – תוכנת רוויט – המשרד עובד בתוכנת רוויט בלבד משלב התכנון הראשוני דרך הרישוי ועד למכרז ותכניות לביצוע. רוויט הינה התוכנה המתקדמת ביותר מסוג תוכנות ה BIM. בשיטה זו קיים מודל ממוחשב, תלת-ממדי, אשר מהווה יצוג דיגיטלי של המבנה האמיתי על כל מאפייניו. כדוגמת: מראה, חומרים, מערכות, תכונות הנדסיות, לוחות זמנים ועלויות.

יתרונות העבודה בתוכנה זו הינם:
1. תכנון בתלת מימד: המאפשר הבנת הפרויקט לעומקו כבר משלב התכנון הראשוני ועד לשלב תכניות הביצוע: קשיים רבים במהלך התכנון והביצוע נובעים מקושי לתרגם שרטוטים בדו-מימד למבנים תלת ממדיים במציאות. הצגת המבנה כמודל תלת ממדי מצמצמת טעויות אלו ומאפשרת לבעלי עניין בלתי-מקצועיים (כגון דיירים, משקיעים) להבין כיצד ייראה המבנה לכל אורך תהליך התכנון.

2. גמישות בתכנון: ברוויט התכנון מתבצע במודל תלת מימדי ומסמכי הביצוע נגזרים ישירות מהמודל. כל שינוי במודל מקבל ביטוי מיידי בכלל מסמכי הביצוע ומאפשר להכניס שינויים בתכנון בעלויות נמוכות בכל שלב.

3. תאום מערכות: תכנון כלל המערכות (קונסטרוקציה, אוורור, מיזוג, אינסטלציה, חשמל וכו’…) במודל תלת מימדי אינטגרטיבי אחד מאפשרת בדיקת התנגשויות ותיאום כלל המערכות ומצביעה על בעיות בתכנון עוד בשלב שולחן השרטוט ומקטינה באופן משמעותי את מספר התקלות והטעויות בזמן ביצוע הפרויקט ובכך חוסכת זמן ומשאבים ניכרים.

4. אחידות במסמכים, מעקב אחרי שינויים והפקת מסמכים מתואמים: התכנון המסורתי מתבצע על גבי סדרה של מסמכים נפרדים כגון תכנית, חתך, חזית, פרט וכו’… שינוי במסמך אחד מחייב התאמת השינוי באופן יזום בשאר המסמכים. ברוויט התכנון מתבצע במודל תלת מימדי ומסמכי הביצוע נגזרים בו זמנית מהמודל. באופן זה יש תיאום מלא בין כלל מסמכי הייצור ונחסכות טעויות ואי הבנות רבות.

5. חישובים הנדסיים (בכפוף ליועצים העובדים בתוכנה: ניתן להשתמש במודל לביצוע חישובים הנדסיים שונים על ידי הגדרה של תכונות פיזיקליות לאלמנטי הבניין (חוזק, גמישות, משקל, מקדם מוליכות תרמית, בידוד אקוסטי ועוד). החישובים נעשים באמצעות תוכנות Patch אשר פועלות על גבי המודל הקיים ומאפשרות לבצע חישובי חוזק, עמידות לרעידות אדמה, דו”ח תרמי, אקוסטי ועוד, באופן מדויק ומיידי ללא טעויות אשר נובעות מחוסר תיאום בין המתכננים השונים.

6. חישוב כמויות ותמחור: באופן מסורתי מועסקים בפרויקטי בניה כמאים (בעלי מקצוע אשר מחשבים את כמות החומרים הנדרשת לביצוע הפרויקט) חישוב הכמויות נעשה באופן ידני ולרוב אינו מדויק. בתוכנת רוויט כל האלמנטים ממודלים ומקודדים ולכן ניתן בכל רגע לגזור ולהציג נתונים שונים כגון שטחים, נפחים, כמויות ועוד. גדלים אלו נגזרים ישירות מהתכנון ולכן כל שינוי בתכנון מעודכן ישירות ומהווה בסיס לקבלת החלטות מושכלת על בסיס נתוני אמת. באמצעות תוכנת BIM ניתן להפיק באופן אוטומטי, מיידי ומדויק דוח כמויות לפרויקט.