אחיסמך מתחם G

קטגוריה: שכונת מגורים בבניה מעורבת.

מיקום: אחיסמך, מועצה מקומית לוד.

שטח: קוטגים דו משפחתיים ו 12 קוטגיים רב משפחתיים. סה”כ 87 יח”ד ב4 טיפוסי בניינים. סה”כ 14,000 מ”ר בנוי.

שכונה חרדית בתחום מועצה מקומית לוד. תכנון של 4 טיפוסי מגורים ב 32 מבנים. קוטג’ים צמודי קרקע ומבני קוטג’ רב משפחתיים. התכנון בדגש כלכלי של מחיר מכירה לפי 13,000 ₪ למטר.

הדגש בתכנון המרחבי היה על פתיחת החצרות הקדמיות לרחוב ויצירת מרחב ציבורי מפוקח באופן וולונטרי מתוך חלונות המטבחים וזאת בניגוד לנטייה לבניית גדר על קו הרחוב. כמו גם דגש על גינון והצללת הרחוב מתוך חצרות הבתים.