יהודה הלוי 88

קטגוריה: בניין חדש, תמ”א 38 תיקון 2.
מיקום: רחוב יהודה הלוי תל אביב


  • תכנון ורישוי
  • בניה
  • סיום

סיום  בניה   -2018

במסגרת משרד סומה אדריכלים

הבניין תוכנן כמבנה ‘ירוק’ כאשר החזית הדרומית והמערבית מוצללות הצללה מלאה על ידי מערכת אדניות המהוות את האלמנט הדומיננטי בבניין. על פי התב”ע נדרשה קולונדה בחזית, הקולונדה תוכננה כזיז ללא עמודים לצורך פתיחת המרחב הציבורי מתחת לבניין.