סביון

מיקום: סביון, הרחבה החדשה.

שטח המגרש: 0.8 דונם.

שטח בנוי: 320 מ”ר + 50 מ”ר מרתף.

הווילה הוזמנה כהצעה למגרש ספציפי ע”י חברת אפריקה ישראל לפרוייקט הרחבת המגרשים בסביון. המגרש נבחר בגלל היותו המגרש הבעייתי והמסובך ביותר בקומפלקס –

בשל צורתו כמשולש חד זווית.