קינג ג׳ורג׳ 77

קטגוריה: תוספת על בניין קיים, מגורים.

מיקום: רחוב המלך ג’ורג’, תל אביב.

שטח: בניין קיים 200 מ”ר. תוספת בניה 350 מ”ר.

הבניין הקיים הינו בעל שתי קומות ועליו מתוכננות שתי קומות נוספות והרחבה באגף האחורי עד לקווי הבניין המותרים. הבניין צמוד למבנה הסמוך אשר עבר תוספת בניה בעבר ולפיכך, ע”פ דרישת העיריה, נפחי התוספת הוגדרו ע”י הבניין הסמוך להשלמת המבנה כולו כבניין אחד. השאלה המרכזית בבניין היתה כיצד לחבר בניין לבניין קיים תוך שמירת תחושת האחדות ביניהם תוך יצירת ייחודיות לעומת הבניין המאוד גנרי הצמוד לו.