ברנר 17 תל אביב

קטגוריה: בניה חדשה.
מיקום:  לב העיר, תל אביב.
שטח: 1500 מ”ר מעל הקרקע ועוד שני מרתפי חניה בשטח 700 מ”ר.


  • תכנון ורישוי
  • בניה
  • סיום

סיום בניה 2018. במסגרת סומה אדריכלים.

הפרוייקט הינו בניין חדש הבנוי על שתי חלקות בקיר משותף ועם גרעין, חניה ומערכות משותפות. למרות החלוקה לשני מגרשים התכנון הוא לבניין אחד והחלוקה מקבלת את ביטויה רק בחלוקה לדירות וברישום המקרקעין בלבד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *