הירקון 64

קטגוריה: מגורים, בניין מגורים חדש – תכנון, בניה והסבה למלונאות.

מיקום: רחוב הירקון 64, פינת רחוב טרומפלדור ופינת רחוב נס ציונה.

שטח: 2900 מ”ר. 1600 מ”ר במרתף.

המגרש בו מתוכנן הבניין הינו מגרש אורכי הנמצא ברחוב הירקון, ולמעשה תופס בלוק עירוני שלם בין הרחובות נס ציונה וטרומפלדור. המגרש נמצא בקו השני לים, ומקבל שני מסדרונות צפייה אליו, האחד לאורך רחוב טרומפלדור והשני בהמשך רחוב נס ציונה. עובדה זו הביאה לתכנון בניין המרכז את שטחי המגורים בשני קצות המגרש, כשבמרכזו נפער פתח גדול המגושר על ידי קומות הפנטהאוז.

על פי דרישות תכנית בניין העיר התקפות, נדרש הבניין לייצר קולונדה לאורך רחוב הירקון. קולונדות מסוג זה, ובמיוחד בהעדר קומה מסחרית, נתפשות כחלק משטח הבניין ולא כחלק מהמרחב הציבורי. ביטול שורת העמודים ותליית הבניין כזיז מעל המדרכה יחד עם ניצול שטח המדרכה הרחב מייצרים כיכר עירונית חדשה.

במהלך 2015 הסבנו את המבנה למלון אשר מנצל את החללים הפנימיים באופן מיטבי לשטחים ציבוריים.