השר משה 23 רמת גן

קטגוריה: תמ”א 38/2 הריסה ובניה

מיקום: 2400 מ”ר מעל הקרקע ועוד שני מרתפים

שטח: 2400 מ”ר מעל הקרקע ועוד שני מרתפים