יהודה הלוי 88

קטגוריה: בניין חדש, תמ”א 38 תיקון 2.

מיקום: רחוב יהודה הלוי תל אביב.

הבניין תוכנן כמבנה ‘ירוק’ כאשר החזית הדרומית והמערבית מוצללות הצללה מלאה על ידי מערכת אדניות המהוות את האלמנט הדומיננטי בבניין. על פי התב”ע נדרשה קולונדה בחזית, הקולונדה תוכננה כזיז ללא עמודים לצורך פתיחת המרחב הציבורי מתחת לבניין.