קהילת קישנוב 9-11 תל אביב

קטגוריה: בניה חדשה מתוקף תמ”א 38.
מיקום:  תל אביב הדר יוסף.
שטח: 1400 מ”ר בשני מבנים מעל הקרקע ועוד 1000 מ”ר במרתף.

הפרוייקט הינו הריסה ובניה של שני מבנים שכנים צמודי קרקע ובניית שני מבנים חדשים מתוקף תמ”א ע”ג מרתף משותף.