רבנו תם 9

קטגוריה: תב”ע בסמכות מקומית + בניין חדש.

מיקום: לב העיר תל אביב.

שטח: 800 מ”ר מעל הקרקע ועוד מרתף.

שטח המגרש 315 מ”ר. בגלל המבנה הצר ניתן על פי קווי הבניין לבנות 28 מ”ר בקומה (כולל חדר מדרגות).

התב”ע – העברת שטח לטובת כביש גישה לשטח הציבורי שמאחורי המגרש ובמקביל הגדלת קו בניין אחורי ל 1.20 מטר במקום 5 מטר. כך שמקבלים קומה בגודל 135 מ”ר.