גשר חירייה

קטגוריה: ציבורי.

מיקום: פארק אריאל שרון.

התחרות לגשר הולכי הרגל בפארק אריאל שרון קראה לגשר רב שימושים המאפשר שהיה, הליכה וחיבור בין מספר מישורים בפארק.

הרעיון התכנוני היה מסבח מרחבי העשוי מטבעות. לאורך הגשר הטבעות משתנות באופן רציף על מנת לייצר את חללי השהיה השונים ולאפשר הכפלת המיסעה לצורך חיבור לקרקע במרכז הגשר.

הטבעות הועמדו באופן ניצב ואז סובבו סביב הציר האופקי 30 מעלות. באופן זה נוצרו מפגשים בין הטבעות המייצרים את המבנה המסבחי.