חולון

התחרות לבתי קפה הוזמנה ע”י עירית חולון. ההנחיה היתה לייצר בתי קפה וקיוסקים שיהיו מזוהים עם העיר חולון ויוכלו להיות מותאמים לאתרים שונים בעיר. כאתר מבחן נבחר בית ספר היושב בפאתי “פארק הסיפור” של חולון.

ההחלטה להפריד בין מעטפת המבנה לבין הגוף המשרת, קרי מבנה הקיוסק או בית הקפה נבעה מהצורך ביצירת גמישות שתאפשר יצירה של מערך בתי קפה שכל אחד מהם נמצא באתר אחר ובגודל שונה. חלוקה זו מייצרת מטריצה המאפשרת ליצור מבנים “Site Specific ” תוך שמירה על זהות מוגדרת ומובחנת.

מעטפת: ההשראה למעטפת היתה עץ השקמה שהוא סמל העיר חולון. כמו העץ, המעטפת חובקת, מגינה ונותנת צל. אלמנט היסוד של המעטפת הוא העמוד. העמודים תוכננו באופן רציף עם קורות המעטפת כך שנוצרה צללית של עץ רחב. סדרה של עמודים מייצרת את המרחב המוצל של הקפה.

אלמנט משרת: מבנה בית הקפה או הקיוסק מכיל שירותים, מחסן, מטבח, באר הגשה ושטח שולחנות קטן. על מנת לאפשר גמישות תפעולית הוא תוכנן עם שני ממשקי הגשה, דופן אחת להגשה מהירה והשניה לישיבה. באופן זה ניתן למקמו בין בית ספר לפארק, בין כיכר למדרכה, לאפשר הפרדה מרחבית של שימושים ושל מקצבי זמן.

חומריות: עיקר המאמץ העיצובי הוא במעטפת, כמו עצי השקמה העומדים בדיונה ומקבלים עליהם את החול כך התאמתה לסביבה נעשית ע”י מתיחת המשטח עליו היא מונחת על גבי העמודים ובכך מתבצעת הטמעתה במרחב, בין אם זה דיונה, פארק, אספלט של שדירה או שיש של קניון.